Odlična kampanja protiv kuckanja

Pogledajte odličnu kampanju koja je usmerena protiv upotrebe mobilnih telefona u toku vožnje!

Posle naše domaće reklamne kampanje koju je sproveo domaći operater Telekom Srbije predstavljamo vam još jednu, ovog puta strane kompanije.

kampanja

Prokomentarišite